Förbereder föreläsning

Hela 144 lärare från Hangö till Sjundeå har valt att gå på min föreläsning under lärarnas fortbildningsdag på lördag. Det känns stort!
Vad vill ni veta?

Det här försegick i alla fall under en lektion i finska idag:

20131105-214817.jpg

20131105-214846.jpg

Annonser

Rektorsdagar

Hej!
Befinner mig på Åland på rektorsdagar med 230 kollegor. Väldigt givande program hittills och jag har bland annat fått lyssna till Bo Östenius på Bällstabergsskolan som jobbar med en-till-en- pedagogik precis som vi. Han hade åsikter som långt liknar de vi har i Pojo.
Det blev bland annat tal om att stänga vissa delar av internet. Östenius jämförde det med en familj som bor på en ö. Ska man som förälder bygga ett stängsel runt hela ön för att barnen inte ska dränka sig i havet? Ska man riva stängslet då barnen fyllt 15 år och lära dem simma?
Eller ska man lära dem simma från första början?

Det finns för övrigt några kurser och böcker tillgängliga på iTunes U som Bällstabergsskolan (Ballstabergsskolan) lagt upp. Bland annat finns det en interaktiv ebok om hur man lär ut orientering. Läraren har läst in hela boken så att svaga läsare kan lyssna till texten samtidigt som de läser. Fint av dem att dela sitt material och inspirera sådana som jag.

https://itunes.apple.com/fi/course/orientering-kartkunskap/id708335742

Att vara inspirerad!

Idag har jag varit på pekplatteträff med en mängd ivriga och duktiga lärare från södra Finland. Det har ordnats två liknande träffar i Österbotten och intresset är stort även där.
Kiti Lindén (Projektkoordinator för lärmiljöer och internationaliseringsprojekt) hade ordnat med bra program och förberett diskussionsgrupperna med frågor att diskutera.

Timo Ilomäki som bl.a jobbar som koordinator för ett Mobiluck iPad- projekt i Jyväskylä hade en hel del inspirerande infallsvinklar för oss längre hunna och satte oss i arbete med hjälp av iMovie och Explain Everything. Det är riktigt roligt att sitta på skolbänken själv för omväxlings skull!

Speciellt nöjd är jag över att ett fortbildningstillfälle INTE går ut på att lista favoritappar för varandra. Jag tror inte det finns en genväg till att hitta appar man vill använda. De ska var och en prova och utvärdera själv. Naturligtvis kan man dela upp kollegiet i olika ämnen för att underlätta arbetet (finns det 1 000 000 appar i App Store?) som vi gjort i Pojo. Och så kan man gå t.ex. till skolappar.nu eller pappasappar.se för att läsa recensioner först. YouTube är också bra på att visa olika appars funktioner. Men alla lärare jobbar på sitt sätt i alla fall och det är smaksak vilken app man vill använda t.ex. för att anteckna i pdf- dokument.

Visst kommer jag att lista våra favoritappar så småningom i alla fall. Kanske det kan hjälpa någon på traven? Kom osökt att tänka på en presentation av appar i modersmål och litteratur som två lärare i Kirkonkylän koulu och jag har gjort- molemmilla kotimaisilla…