Forskning och framåtanda

Hej på er!

Jag kom över en intressant forskningsrapport som publicerades i juni. Den utvärderar en rätt så stor iPad- satsning i Stockholm.
Att elevernas motivation ökar är väl rätt så förväntat men ändå roligt att kunna konstatera.

Utdrag ur: Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad

20130830-185402.jpg

Även i tabell 2 kommer motivationsfaktorn högst upp, vilket överensstämmer med den bild man får vid lektionsbesök och lärarintervjuer. Det är nio av tio lärare som anser att det blivit lättare att motivera eleverna sedan de fått tillgång till iPads. Även frågan om att låta eleverna arbeta med pedagogiska program eller appar kommer mycket högt, liksom möjligheten att låta eleverna välja mellan olika arbetssätt.
Det bör framhållas här att flera lärare kritiserade enkätens uppläggning som innebar en jämförelse mellan att arbeta med iPads och bärbara datorer. Lärarna framhöll att de inte tidigare haft datorer till eleverna
.”

Hela publikationen kan du läsa här: iPad- satsning i Stockholm utvärderad

På måndag delar vi ut elevernas lärplattor och den här förberedande veckan känns i både kropp och knopp kan jag säga.

Först helg och sedan full fart framåt!

Annonser

Att vara inspirerad!

Idag har jag varit på pekplatteträff med en mängd ivriga och duktiga lärare från södra Finland. Det har ordnats två liknande träffar i Österbotten och intresset är stort även där.
Kiti Lindén (Projektkoordinator för lärmiljöer och internationaliseringsprojekt) hade ordnat med bra program och förberett diskussionsgrupperna med frågor att diskutera.

Timo Ilomäki som bl.a jobbar som koordinator för ett Mobiluck iPad- projekt i Jyväskylä hade en hel del inspirerande infallsvinklar för oss längre hunna och satte oss i arbete med hjälp av iMovie och Explain Everything. Det är riktigt roligt att sitta på skolbänken själv för omväxlings skull!

Speciellt nöjd är jag över att ett fortbildningstillfälle INTE går ut på att lista favoritappar för varandra. Jag tror inte det finns en genväg till att hitta appar man vill använda. De ska var och en prova och utvärdera själv. Naturligtvis kan man dela upp kollegiet i olika ämnen för att underlätta arbetet (finns det 1 000 000 appar i App Store?) som vi gjort i Pojo. Och så kan man gå t.ex. till skolappar.nu eller pappasappar.se för att läsa recensioner först. YouTube är också bra på att visa olika appars funktioner. Men alla lärare jobbar på sitt sätt i alla fall och det är smaksak vilken app man vill använda t.ex. för att anteckna i pdf- dokument.

Visst kommer jag att lista våra favoritappar så småningom i alla fall. Kanske det kan hjälpa någon på traven? Kom osökt att tänka på en presentation av appar i modersmål och litteratur som två lärare i Kirkonkylän koulu och jag har gjort- molemmilla kotimaisilla…

Det tar sig

Idag kändes det skönt att ha proffs på plats för att installera och konfigurera alla lärplattor. Väntar som på solens uppgång på iOS7. Den uppdateringen kommer förhoppningsvis att göra hanteringen av betal-appar bättre. Tills vidare använder vi oss av webbaserade program och gratisappar.

20130820-165714.jpg

20130820-165735.jpg

Lärplatta eller dator?

Man ska kanske inte jämföra en dator med en lärplatta.

Ni får ursäkta att jag inte har källan till följande påstående men jag läste en ganska beskrivande metafor om datorer och lärplattor i våras. Den gick ungefär så här:

”Fråga en snickare vilket verktyg han föredrar: en bandsåg eller ett sandpapper. Vad svarar snickaren? Jo, det beror förstås på vad man ska ha verktyget till.”

Det samma svaret får man på frågan: lärplatta eller dator? En lärplatta har många egenskaper som en dator inte har och vice versa. På lågklasserna (klass 1-6) anser jag personligen att lärplattan är mera användbar. Här avgör bl.a. användarvänligheten, den omedelbara tillgången till internet, mobiliteten och prislappen valet av teknisk apparatur. En intressant fråga i vårt pilotprojekt är att utreda om och när eleverna behöver få undervisning i datoranvändning. Klarar man sig utan datorer på lågstadiet? Våra elever är i alla fall utan åtminstone i två år.

En till en, 1:1 eller en iPad åt varje elev

Detta läsår innebär en rätt så stor förändring gällande arbetsmetoder och pedagogiska verktyg i vår skola. Vi har fått möjligheten att i utbyte av samtliga elevdatorer nu ge varje elev tillgång till en egen lärplatta. Projektet finansieras delvis med medel från Undervisnings- och kulturministeriet.

Lärplattor, som vi valt att kalla de mobila pekdatorerna, kommer eleverna att använda dagligen i skolan och även hemma. Denna vecka byggs det ännu på det trådlösa nätverket i skolan. Vår grannskola Kirkonkylän koulu går också in för samma projekt och våra lärare har samarbetat intimt under vårterminen för att utveckla sina metoder och förbereda ibruktagandet så väl som möjligt.

På basen av hur det tvååriga projektet utfaller kommer det eventuellt att utökas till andra skolor i Raseborg. Inresset för 1:1- metoden, dvs. en datorenhet per elev, är mycket stort globalt sett och vi tar del i både nationella och internationella erfarenheter kring undervisningen med lärplattor. Vi är stolta över att vara en av de första skolorna i Finland att införa 1:1- metoden i hela skolan. Vi tror att eleven i framtiden kommer att ha stor nytta av den tekniska färdighet och den ämnesövergripande kunskap som lärplattorna möjliggör.

Du är välkommen att följa vårt projekt här!